Skip to content

USAS.NO – Utleie av måleinstrumenter

Hjem Stroboskop
Lydmåler Norsonic 116
Lydmåler Norsonic 116


Veiecelle strekkraft Kruger 35 tonn
Veiecelle strekkraft Kruger 35 tonn


Trykkføler væske/gass HBM P3M 200 bar abs
Trykkføler væske/gass HBM P3M 200 bar abs


Inngangsmodul/forsterker Gould 13-6615-30
Inngangsmodul/forsterker Gould 13-6615-30


Datalogger Grant Squirrel 1003
Datalogger Grant Squirrel 1003


Veiecelle strekk-/trykkraft HBM U2 2 tonn
Veiecelle strekk-/trykkraft HBM U2 2 tonn


Veiecelle strekkraft Kruger 35 tonn
Veiecelle strekkraft Kruger 35 tonn


Måletrakt for luftmengde TSI B3
Måletrakt for luftmengde TSI B3


Veiecelle strekkraft Flintlab 10 tonn
Veiecelle strekkraft Flintlab 10 tonn


1000 tonn hydraulikkjekker Enerpac
1000 tonn hydraulikkjekker Enerpac